Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Aktualności

Mistrz Wiosny 2019

REGULAMIN  TURNIEJU  W  PIŁKĘ NOŻNĄ

Mistrz Wiosny 2019 – niedziela 02.06.2019r.

I.            ORGANIZATOR

OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów.

II.            CEL TURNIEJU

Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych oraz popularyzacja piłki nożnej. Turniej ma charakter zawodów towarzyskich, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mszczonów i okolic.

III.      TERMIN, MIEJSCE I ZASADY ROZGRYWEK

Turniej odbędzie się 02.06.2019 (niedziela) na terenie Kompleksu Boisk „Moje Boisko – Orlik 2012”  przy ul. Szkolnej 3 w Mszczonowie. Początek turnieju o godz. 10.00 – dla kategorii Szkoła Podstawowa (klasa I-VI) i Gimnazjum (klasa VII, VIII SP oraz III Gim). System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn (pucharowy lub grupowy).

IV.       WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W imprezie prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie.
 2. Przybycie uczestniczących zespołów – najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.
 3. Prawo uczestnictwa mają osoby zorganizowane w drużyny maksymalnie 7-osobowe na podstawie imiennej listy zgłoszeniowej.
 4. Lista imienna drużyny winna być dostarczona organizatorowi przed rozpoczęciem turnieju do dnia 31.05.2019r.(piątek) i zawierać imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika.
 5. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w turniejach pod opieką instruktora, nauczyciela, rodzica lub prawnego opiekuna.
 6. Po zgłoszeniu uczestnik turnieju może występować tylko w tej drużynie, w której został zgłoszony. Nie dopuszcza się zmiany listy zgłoszeniowej po rozpoczęciu turnieju (skreślanie bądź dopisywanie uczestników).
 7. Uczestników obowiązuje strój sportowy i obuwie sportowe z małymi korkami z tworzywa sztucznego lub obuwie typu halowego o miękkiej, czystej i płaskiej podeszwie.
 8. System i czas gry zostanie określony i ogłoszony przez organizatora przed rozpoczęciem turnieju i będzie zależny od ilości uczestniczących drużyn.
 9. W turnieju obowiązują uproszczone przepisy gry w piłkę nożną, a obsługę sędziowską zapewnią sędziowie piłkarscy.
 10. W turnieju na boisku zespoły występują w 6-cio osobowych składach, w tym bramkarz. Ilość zmian nieograniczona w strefie zmian systemem hokejowym. Do drużyny może zostać zgłoszonych maksymalnie 7 zawodników (6 + 1 rezerwowy).
 11. Kolejność ustalana jest przy zasadzie: zwycięstwo – 3 pkt, remis – 1 pkt, porażka – 0 pkt.

Na podstawie:

a)      sumy zdobytych punktów,

b)      wyniku bezpośredniego spotkania,

c)      korzystniejszej różnicy bramek,

d)     większej liczby zdobytych bramek.

12.     Kary:

 1. czasowe (1 min) za wykroczenia odpowiadające karaniem żółtą kartką,czerwona kartka – odsunięcie od gry w jednym meczu lub w przypadku szczególnym podlegającym ocenie sędziego i organizatora wykluczeniem z turnieju – wykluczenie nie powoduje gry w zmniejszonym składzie osobowym.
 2. Udział zawodników w turnieju jest dobrowolny. Każdy uczestnik występuje na swoją odpowiedzialność i stwierdza, że jest zdrowy i może podejmować wysiłek fizyczny.

V.        NAGRODY:

Nagrodami będą:

 • medale za I, II i III miejsce w kategorii  szkoła podstawowa i gimnazjum
 • statuetki dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza w każdej kategorii wiekowej

VI.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje, wyniki oraz regulamin imprezy będą dostępne na stronie www.osir.mszczonow.pl
 2. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.
 3. Na terenie Kompleksu Boisk obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
 5. W sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.
 6. Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny. 
  [treść archiwalna]

Wróć

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

FOTOKOD

mapa

[obiekt mapy] MAPA