Menu

Newsletter

Newsletter

Dane kontaktowe

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Warszawska 52

96-320 Mszczonów

tel/fax 46/857-87-81

termy@termy-mszczonow.eu

osir@mszczonow.pl

Nawigacja

Aktualności

Grand Prix w tenisie stołowym sezon 2019/2020

R E G U L A M I N

Turnieju „Grand Prix” Mszczonowa

w  Tenisie  Stołowym

ORGANIZATOR

OSiR ul. Warszawska 52, Mszczonów przy współudziale UKS Lutkówka

CEL TURNIEJU

Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku poprzez masowy udział wszystkich chętnych bez względu na wiek oraz popularyzacja tenisa stołowego.

TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWEK

Turnieje o „GRAND PRIX” Mszczonowa edycja 2019/2020 będą się odbywały w soboty w sali gimnastycznej OSiR-u przy ul. Szkolnej 1 w Mszczonowie. W edycji 2019/2020 odbędzie się

7 turniejów. Początek każdego turnieju o godz. 10.00.

Terminy turniejów:

 • Wrzesień         -             21.09.2019r.  (sobota)  
 • Październik      -           19.10.2019r. (sobota)
 • Listopad           -           16.11.2019r. (sobota)

Terminy rozgrywania turniejów w 2020 roku podane będą na początku marca 2020r. na stronie www OSiR Mszczonów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W turnieju „GRAND PRIX" Mszczonowa prawo startu mają wszyscy amatorzy oraz zawodnicy biorący udział w rozgrywkach ligowych do IV-ej ligi włącznie. Zawodnicy, którzy w sezonie 2018/19 brali udział w rozgrywkach III ligi lub wyższej, nie mogą brać udziału w zawodach. Każdy uczestnik powinien we własnym zakresie przeprowadzić badania lekarskie stwierdzające zdolność do gry. Każdy uczestnik obowiązany jest posiadać dowód tożsamości. Rozgrywki mają charakter otwarty, tj. uczestniczyć w nich mogą zawodnicy/czki/ z terenu całego kraju.

KATEGORIE  WIEKOWE

Turniej będzie prowadzony w 5 kategoriach wiekowych:

  • Młodzicy    –   wiek 7 -12 lat (ur. 2007-2012, do IV ligi włącznie)
  • Młodziczki –   wiek 7 -12 lat (ur. 2007-2012, do IV ligi włącznie)
  • Juniorzy     –    wiek 13 -18 lat (ur. 2001-2006, do IV ligi włącznie)
  • Juniorki      –   wiek 13 -18 lat (ur. 2001-2006, do IV ligi włącznie)
  • „OPEN"      –   do  IV ligi włącznie – dla wszystkich

System rozgrywek będzie uzależniony od ilości startujących zawodników i zostanie ustalony przez organizatora. Jeden zawodnik/-czka może wystartować tylko w dwóch konkurencjach – w swojej kategorii wiekowej i w „OPEN"

 1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE
  1. Zgłoszenia do każdego turnieju będą przyjmowane do godz. 9:30 bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju lub telefonicznie u p. Dariusza Biernackiego – instruktora tenisa stołowego pod numerem tel. 784-061-659
  2. Wpisowe do turnieju wynosi 7 zł za każdą konkurencję młodzieżową (młodzicy, młodziczki, juniorzy, juniorki) oraz 10 zł w kategorii Open.
  3. Ze względu na ograniczoną pojemność sali, ilość miejsc w turnieju jest ograniczona – w każdej kategorii nie może wystąpić więcej niż 32 zawodników/-czek, za wyjątkiem kategorii OPEN, w której dopuszcza się możliwość startu 64 zawodników/-czek. Decyduje kolejność zgłoszeń!!!
  4. Opłatę startową za trzy pierwsze turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2019/2020 – 21/30 zł od jednej konkurencji (wrzesień – listopad) – wpłacamy bezpośrednio przed rozpoczęciem cyklu „Grand Prix” Mszczonowa na pierwszym turnieju, który odbędzie się w dniu 21.09.2019.

Zapisy będą przyjmowane do godz. 9.30.

 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

PUNKTACJA

W każdej konkurencji jest taka sama punktacja.

Za zdobycie 1-ego m-ca jest 100 pkt., 2-ego – 97 pkt., 3-ego – 95 pkt., 4-ego – 93 pkt., 5-ego – 90 pkt., 6-ego – 87 pkt., 7-ego – 85 pkt., 8-ego – 83 pkt., 9-ego – 80 pkt, 10-ego – 77 pkt. i odpowiednio za zdobycie kolejnego miejsca do 36 włącznie. Od miejsca 37 wszyscy zawodnicy zdobywają po 10 pkt. turniejowych.

Gdy zawodnik opuści któryś z turniejów a wniósł opłatę startową za trzy pierwsze turnieje cyklu „Grand Prix” Mszczonowa 2019/2020 (21 lub 30 zł od jednej konkurencji (wrzesień – listopad)), wpisowego nie zwraca się a zawodnik otrzymuje 50 pkt turniejowych.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników będzie miało tyle samo zwycięstw, o kolejności w turnieju decyduje stosunek setów wygranych do przegranych, a następnie bezpośredni pojedynek między zainteresowanymi.

Uwaga: najsłabszy wynik (lub jedna nieobecność) w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa nie będzie zaliczany do punktacji ogólnej GP.

SPRZĘT I STRÓJ SPORTOWY

 1. Uczestnika obowiązuje strój sportowy i rakietka o dwóch różnych kolorystycznie okładzinach.
 2. Obowiązuje obuwie sportowe. Na salę nie będą wpuszczane osoby przychodzące w obuwiu sportowym, w którym chodzą po ulicy.

NAGRODY

Wartościowe nagrody rzeczowe i puchary będą przyznane za pierwsze PIĘĆ miejsc w każdej kategorii na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. Na koniec cyklu „Grand Prix” Mszczonowa organizator OSiR Mszczonów ufunduje puchary, natomiast wartość nagród rzeczowych będzie uzależniona od sumy zebranego wpisowego w poszczególnych konkurencjach w całym cyklu „Grand Prix” Mszczonowa. W czasie trwania każdego turnieju „Grand Prix” zawodnicy otrzymają słodki poczęstunek i napoje.

Uwaga: Nagrody i puchary otrzymują tylko ci zawodnicy, który byli na minimum czterech turniejach. W przypadku nieobecności zawodnika-finalisty na ostatnim turnieju kończącym cykl GP Mszczonowa (czerwiec 2020r.) puchar i nagroda przechodzi na kolejnego zawodnika z listy rankingowej. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku rezygnacji z gry zawodnik przegrywa spotkanie walkowerem oraz nie otrzymuje zwrotu opłaty startowej.
 2. Niestawienie się zawodnika do gry w ciągu 5 minut od chwili wywołania powoduje przegraną walkowerem.
 3. W przypadku niepełnej listy uczestników w momencie losowania lub zaistniałych podczas pierwszej rundy walkowerów organizator nie będzie dolosowywał innych osób.
 4. Obowiązują zasady i przepisy gry ustalone przez Polski Związek Tenisa Stołowego.
 5. Organizator nie zabezpiecza sędziów liczących.
 6. Za wszystkie rzeczy osobiste i inne pozostawione lub zaginione w miejscu zawodów - organizator nie bierze odpowiedzialności.
 7. W sali obowiązuje rygorystyczny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napoi alkoholowych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu, wydania instrukcji dodatkowych i uzupełniających, jak również odwołania zawodów.
 9. W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie prawo podejmowania ostatecznych decyzji będzie miał organizator.
 10. Zgłaszane protesty (wyłącznie na piśmie) przyjmuje sędzia główny.
 11. Administratorem danych osobowych zawodników biorących udział w GP Mszczonowa jest UKS Lutkówka.

12. Zawodnik przystępując do turnieju wyraża zgodę na podanie danych osobowych w komunikacie z zawodów oraz na zamieszczenie zdjęć i filmów z jego udziałem w mediach i na stronach internetowych organizatorów.

 

« wstecz

Odnośniki

Kontakt

Centrala  46/857-87-81

Punkt Informacji Turystycznej wew.12

Marketing wew.11

Sekretariat wew.14

Fax wew.15

[obiekt mapy]

Stopka